Obľúbené0
Obľúbené projekty
zatvoriť

Čo obsahuje projekt

V našej ponuke nájdete množstvo architektonicko - stavebných hotových projektov rodinných domov všetkých kategórií a garáží.

Sú spracované spôsobom, ktorý umožňuje ľahkú adaptáciu a bezproblémovú výstavbu. Projekt predstavuje časť stavebného projektu, ktorý je základom pre vydanie stavebného povolenia. A nie len to, je vo svojej kompletnosti vhodný aj k samotnej realizácii stavby.

Kompletná projektová dokumentácia obsahuje 4 exempláre architektonicko - stavebného projektu. Každý z nich sa skladá z:

 • architektonického projektu
 • konštrukčného projektu
 • projektu vnútorných inštalácií vody a kanalizácie
 • projektu plynu, ústredného vykurovania
 • projektu elektrickej inštalácie

Architektonický projekt

1

Technická správa

podmienky lokalizácie stavby, opis funkcií, štruktúra povrchu, popis aplikovaných technológií a materiálov na všetky konštrukcie stavby

2

Pôdorysy základov

základové pásy a steny, hĺbka osadenia základov, osi stavby

3

Pôdorysy úrovní úžitkových priestorov

pôdorysy pivníc, prízemia, podkrovia - horizontálne rozmery stavby aj všetkých miestností a deliacich stien, rozmiestnenie a veľkosti otvorov dverí a okien, prvky konštrukcie stavby, rozmiestnenie komínov, navrhované riešenie interiéru, lokalizácia sanitárnych zariadení

4

Pôdorysy strešnej konštrukcie

rozmery a rozmiestnenie všetkých prvkov strešnej konštrukcie

5

Pôdorys strechy

rozmery strešných povrchov, sklon strechy, spôsob odvodnenia strechy, rozmery okapov, veľkosť charakteristických prvkov, rozmiestnenie okien a komínov

6

Rezy

výkresy stavby pomocou vertikálneho rezu stavby, konštrukčné prvky, vrstvy priečok, vertikálna komunikácia stavby

7

4 fasády

+

Naviac

 • súpis okien a dverí
 • súpis krovu
 • súpis stavebných materiálov
 • obrys domu v mierke 1:500 pre vlepenie do situačného plánu
 • informácia o bezpečnosti - bezpečnosť a ochrana zdravia počas výstavby
 • protipožiarné odporúčanie
 • starostlivosť o životné prostredie - nakladanie s odpadmi

Konštrukčný projekt

1

Technická správa

ku konstrukčnému projektu

2

Konštrukčná schéma

v mierke 1:100

3

Konštrukčné riešenie

Statika

+

Naviac

 • súpis oceľových prvkov
 • realizačné výkresy prvkov a detailov konštrukcie v mierke 1:20 alebo 1:25

Projekt vnútorných inštalácií vody, kanalizácie, ústredného vykurovania a plynu

1

Technická správa

inštalácie vodovodu a kanalizácie, ústredného kúrenia, rozvod plynu

2

Technické výkresy

všetky prvky inštalácie, ich rozvody v dome a pôdorysy (pre každú inštaláciu samostatne) v mierke 1:100

3

Ventilácia

pre väčšinu projektov pridávame bezplatne alternatívne riešenie ventilácie rodinného domu

4

Schému vykurovania krbom

v poľskom jazyku

5

Schému mechanickej ventilácie

6

Schéma napojenia vodomeru a plynomeru

Projekt vnútorných elektrických inštalácií

1

Technická správa

vnútorná elektrická inštalácia a bleskozvod

2

Ideová schéma

schéma rozvádzača s ochranou pred prepätím

3

Výkresy

elektrických inštalácií a bleskozvodu na pôdorysoch podlaží a strechy v mierke 1:100

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie zatvoriť